Köpvillkor

Priser
Alla priser som anges på våra sidor är inklusive moms. Fraktkostnad tillkommer vissa beställningar, enligt det priser som anges för valt leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Leveranstider
Leverans
Din beställning skickas med Posten eller kan hämtas i vår butik på Bergsundsgatan 24, 11737 Stockholm.

Leveranstid
I de allra flesta fall sänder vi din beställning redan inom 1 – 2 arbetsdagar, dock beror detta lite på orderns karaktär. Stora jobb kan förstås ta längre tid. Under kampanjperioder och semestertider kan leveranstiden bli lite längre.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Vi godkänner avbeställning av ordrar tills dess de är printade. Därefter är det tyvärr för sent då vi redan utfört tjänsten och inte kan sälja den till någon annan. Eftersom vi levererar snabbt gäller det då att du ringer oss så fort som möjligt och avbeställer. Maila helst inte en avbeställning utan se till att få förankrat genom telefon.

Ångerrätt

Våra produkter baseras på att vi utför en tjänst genom att varje uppdrag är unikt och personligt. När produkten är tillverkad kan vi inte sälja den till någon annan. Det blir därför svårt att lämna ångerrätt. Detta är helt i enlighet med lagen om konsumentskydd vid distanshandel.
Däremot vill vi gärna att du hör av dig till oss för en dialog. Nöjda kunder är vår största drivkraft och strävan.
För produkter som inte är tillverkade på beställning gäller 14 dagars ångerrätt.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Prissättning vid retur

Vid kreditering av returnerade produkter, krediteras alltid det lägsta av varans dagspris och fakturerat pris. Avdrag görs för saknat/skadat emballage eller tillbehör.

Dataförlust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information så som beställda foton.

Support
För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi till e-mail eller telefon.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Betalning

  1. Förskott:
    Vid postförsändelse betalar du din order i förskott med betalkort, Visa eller MasterCard.
  2.  Postförskott 50:-
    Du betalar i samband med att du hämtar ut ditt paket hos ditt närmaste postombud. Kostnaden för tjänsten är densamma som Posten tar.
  3. Efterskott:
    Vid beställning för avhämtning i butik betalar du din order när du hämtar den.

Återbetalning
Återbetalning av hävd order på riktiga grunder sker inom senast 30 dagar.

Personuppgifter
Personuppgifter som registreras vid köp används inte till något annat än att skicka varan/varorna till rätt adress. Har betalnings gjorts mot faktura görs en kreditkontroll med hjälp av inmatat personnummer. Personnumret är inget som vi därefter lagrar. Har kunden valt att få Mailutsckick används mailadressen till dessa utskick. Kunden kan när som helst begära:
– utdrag av registrerade uppgifter
– att registrerade uppgifter ändras
– att registrerade uppgifter raderas

About Us

Bifrost is a very clean and contemporary WordPress Theme which fits any needs, it finds use in different purposes like agencies, freelancers, photographer, e-commerce stores.

hello@neuronthemes.com