Affordable Art Fair // Amsterdam

Nu skickar vi våra trupper till Amsterdam!


Kära Vänner!
Proimages Galleri ställer ut i Affordable Art Fair i Amsterdam i år. Vi representerar sex konstnärer och ska bjuda på oljemålningar, foto, skulpturer och perfomance art. Alla våra konstnärer är antingen ryska eller har rysk anknytning. Var vänlig och dela den information till dina vänner och bekantar som bor i Nederländerna och kan eventuellt bli intresserade att besöka utställningen. Vi har inbjudan som ger gratis entré till Privata visningen onsdagen den 30 oktober 2013 , 17.30 – 21.30 och inbjudan till Art´s houseparty torsdagen den 31 oktober 2013. Vi kan skicka inbjudan per post eller möta den intresserade vid ingången till utställningen.
För att få inbjudan skick dina kontaktuppgifter till: artdepart@proimages.se

Dear friends!
Proimages Gallery participate in the fair Affordable Art Fair in Amsterdam this year. We represents six artists and show paintings, photo, sculptures and performance art. All artist we exhibit this year are кussian or have connection to Russia. Please, send this information to you friends in Netherlands who can be interested to visit this exhibition. We have invitations that gives free entrance to the fair for private view at Wednesday, October 30, 17.30 – 21.30 and invitation to the Art´s houseparty at Thursday 31st, , 18.00 – 21.30. We can send you invitations by post or our staff can meet you in front of the venue.

For invitation please send your information in details at: artdepart@proimages.se